Yoğun Bakım

Yoğun bakım üniteleri, hasta evcil hayvanlara yoğun bakım sağlamak için en gelişmiş teşhis ve izleme ekipmanlarıyla donatılır. Kritik bakım ekipleri ayrıca her hastaya kapsamlı teşhis ve hastalık takibi sağlarlar.

Veteriner Yoğun Bakımlarda Bulunan Hizmetler

 • Dijital radyografi, ultrason ve bilgisayarlı tomografi (BT) dahil olmak üzere tanısal görüntülemeler
 • Endoskopiler
 • Veteriner kardiyologlarla elektrokardiyogram (EKG) izleme
 • Nazal kateterizasyon veya oksijen odası yoluyla oksijen tedavisi
 • Kan gazı izleme
 • Tromboelastografi (kan pıhtılaşma analizi)
 • Klinik patoloji
 • Elektrokardiyogram (EKG) izleme
 • Kan basıncı izleme
 • Ventilatör desteği
 • Kan nakilleri
 • Trombositten zengin plazma (PRP) tedavisi

Evcil Hayvanlar için Yoğun Tedavi ve İzleme

Kritik olarak hasta olan evcil hayvanlar genellikle yalnızca deneyimli bir kritik bakım ekibinin sağlayabileceği 24 saat yoğun izlemeye ihtiyaç duyar. Kritik bakım departmanları, evcil hayvanınızın değişen tıbbi durumunu fark etmeye, dakika dakika ve saat saat buna yanıt vermeye hazır olan uzmanlardır. Bu hekimler ve veteriner teknisyenleri haftada yedi gün 24 saat görev yaparlar. Sıklıkla yoğun bakıma ihtiyaç duyulan alanlar şunlardır:

 • İntravenöz sıvılar, kan ürünleri, ilaçlar ile tedavi
 • Geçirilen nöbetlerin izlenmesi
 • Oksijen tedavisi almak
 • Karmaşık bir ameliyat gerekmesi
 • Aniden kötüleşen kronik bir tıbbi durum için tedavi görmek
 • Toksin maruziyetinden mustarip olmak
 • Travmatik bir yaralanmadan kurtarmak

Bir insan nasıl ki yoğun bakım ünitesine girebiliyorsa aynı zamanda hayvanlar da yoğun bakım ünitesine girebilirler, kritik bakım ekipleri evcil hayvanları komplikasyonlar açısından izlemek, ilaçlar ve ağrı kontrolü sağlamak ve her evcil hayvanın en iyi bakıma ve iyileşme şansına sahip olmasını sağlamak için sürekli olarak yakınlardadır.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisini tamamlayan hastalar daha sonra durumları normalde döndükten sonra bir süre de yoğun bakım kafeslerinde tedavi görmektedirler. Yoğun bakım kafeslerinde uygulanan tedavilerden bir tanesi de Ozon Tedavisidir. Ozon tedavisi oluşan yaraların daha çabuk iyileşmesi için kullanılan tedavilerden bir tanesidir. Evcil hayvanlarınız bu sayede sağlıklarına daha çabuk kavuşabilirler. Stabil hale gelinip ozon tedavisi de bittikten sonra evde tedaviye devam edilmektedir. Tedavi süresi boyunca hastalara günde 3 kez fiziksel muayeneler yapılmaktadır. Gün içerisindeki zamanlarda ise belirli periyotlarda bazı testler yapılmaktadır. Bu testlerden bazıları;

 • İdrar,
 • Yeme içme bilgileri,
 • Ateş bilgileri

Gibi durumlardır.

Evcil Hayvanlar Ne Zaman Yoğun Bakıma İhtiyaç Duyar?

Yaralanmaları olan evcil hayvanlar sıklıkla yoğun bakıma ihtiyaç duyarlar. Yoğun bakıma aldıktan sonra, yoğun bakım ekibinin gözetimi altında sürekli izleme, ağrı yönetimi ve ameliyat sonrası bakıma ihtiyaçları olabilir. Veteriner hekimliğin bu alanında eğitimli uzmanlara sahip olmak, evcil hayvanınız için gelişmiş tedavi seçeneklerinin bulunmasını sağlar. Travmatik yaralanmalar, ısırık yaraları, ciddi yanıklar, duman inhalasyonu, kan kaybı, anemi, nefes almada zorluk veya stabilizasyon gerektiren hastalıklar kritik bakım gerektirmektedir. Her durumda, evcil hayvanınızla ilgilenen veteriner veya uzman, yoğun bakımın gerekli olup olmadığını ve evcil hayvanınız için en iyi seçeneği size bildirecektir.

Hemen İletişime Geç

Whatsapp

Kliniğimiz İle Hemen İletişime Geçebilirsin!